Zuidoost-Fryslân

Op naar een bereikbaar dorp en platteland!

Wat vindt u van de bereikbaarheid van uw dorp? En hoe kan het volgens u beter? Het woord is aan u! U kunt namelijk meedenken over hoe Zuidoost Fryslân beter bereikbaar kan worden!

Komt u ook?

Er zijn al verschillende bijeenkomsten geweest in de regio waarbij inwoners konden laten weten wat zij belangrijk vinden, waar de knelpunten zitten en wat er volgens hen zou kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld in Gorredijk, Oldeberkoop, Drachten en Donkerbroek. Er volgen nog meer. Wilt u op de hoogte blijven van wanneer er weer bijeenkomsten bij u in de buurt zijn? Laat dan uw gegevens achter! Wij nemen contact met u op. Ook kunt u de enquête invullen. 

Enquête

Voorafgaand aan de bewonersavonden peilen we graag alvast uw mening met een korte enquête. Ook als u niet aanwezig kunt zijn bij de bewonersavonden is uw input meer dan welkom.

Aanmelden

Toestemming

6 + 10 =

Zuidoost-Fryslân

De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 begrenzen grofweg dit gebied. Anders gezegd: het gebied ligt ten zuiden van Drachten tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde, inclusief Drachten.

Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten speelt. En de twee sterke hoofdstructuren voor auto en bus in het gebied: de A7 en de N381 in combinatie met een groot achterland met diffuus netwerk voor auto en (kleinschalig) openbaar vervoer. Het vraagstuk ook hier is hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren? In Zuidoost Fryslân begeleidt bureau Sweco de inwoners. Binnenkort vindt u hier meer informatie over de werkwijze in dit gebied.