Wat is er opgehaald?

In Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân werkten inwoners een aantal maanden lang samen met drie bureaus aan hun ideeën over de toekomst van de bereikbaarheid van hun platteland. De bureaus hebben nu al die ideeën opgeleverd aan de provincie. Hieronder kunt u per gebied zien wat zij hebben opgeleverd. 

De provincie Fryslân gaat die ideeën nu allemaal doornemen en bekijken hoe we daar recht aan kunnen doen. Bijvoorbeeld met een experiment richting de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in 2022, of op een heel andere manier. Sommige ideeën zijn misschien zo duidelijk dat we ze direct mee kunnen nemen. Over sommige andere ideeën gaan we graag eerst verder in gesprek met u als inwoners. Voor de zomer van 2019 laten we dat aan alle meedenkers, meewerkers en andere geïnteresseerden weten. We houden contact! 

Noordwest Fryslân – Partoer 

Midden-Fryslân – DBZ

Zuidoost-Fryslân – Sweco