Privacy

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij daar netjes mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we vanuit dit project (BûtenGewoan Berikber) allemaal doen met informatie die we verzamelen via de website www.butengewoanberikber.nl.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum. We zijn bereikbaar onder tel.nr. 058-292 59 25 of per e-mail provincie@fryslan.frl.

Grondslag van verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt o.a. plaats op basis van de volgende grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • u heeft toestemming gegeven, bv. omdat u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief van de provincie;
 • de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met de provincie;
 • een wettelijke verplichting die op het provinciebestuur rust;
 • de uitvoering van taken van algemeen belang door het provinciebestuur.

In de meeste gevallen gebeurt de gegevensverwerking op basis van de uitvoering van publieke taken (taken van algemeen belang). Het gaat dan bijvoorbeeld om het behandelen van aanvragen voor een vergunning, een ontheffing, een subsidie, een informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een inspraakreactie of een zienswijze, een bezwaarschrift of een klacht.

Statistieken en profilering
Wij houden anonieme statistieken bij over het gebruik van onze website. Bijvoorbeeld met Google Analytics. Met deze statistieken verbeteren we onze online website om zo alleen nog relevante informatie te laten zien of de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Denk aan het verbeteren van de mobiele versie.

Naast anonieme statistieken verzamelen wij ook persoonsgegevens. Dat doen we uitsluitend met uw toestemming. Wij kunnen deze gegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u niet dat wij deze gegevens gebruiken, dan kun u dit altijd aan ons melden.

Welke informatie verzamelen wij? We verzamelen de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, leeftijd, e-mailadres. Deze gegevens worden pas verzameld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief via het aanmeldformulier.  Wij bewaren deze informatie voor minimaal één jaar. Tenzij u ons verzoekt om deze gegevens te verwijderen.

Nieuwsbrief
U kunt abonneren op onze nieuwsbrief via het aanmeldformulier op onze website. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Dat kan via het afmeldlink in elke nieuwsbrief.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Delen met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden in onder andere de volgende gevallen:

 • als de uitvoering van een publieke taak geheel of gedeeltelijk is opgedragen aan een derde partij;
 • als er een wettelijke verplichting of een wettelijke bevoegdheid bestaat om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
 • Als wij een vermoeden hebben van strafbare feiten of van misbruik kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die het algemeen belang dienen, waaronder opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie.

Cookies
De website van Butengewoan Berikber gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Het gaat om de volgende cookies:

 • Technische of functionele cookies: wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is wettelijk geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer n aar een andere subpagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen, de website goed op u beeldscherm wordt weergegeven, onthouden wordt of toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, misbruik kan worden opgespoord en gegevens worden onthouden voor een eventuele bestelprocedure.
 • Analytische cookies: wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt. Met deze informatie proberen wij onze website continue te verbeteren. Wij verzamelen uitsluitend anonieme informatie via Google Analytics en laten Google de IP-adressen anonimiseren. Dat betekent dat we jou niet persoonlijk kunnen herleiden door middel van deze cookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Echter, Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

Cookies verwijderen

Cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Wanneer een houdbaarheidsdatum van een cookie verstreken is wordt deze cookie automatisch verwijderd. U kunt de cookies op elk moment handmatig uitschakelen of verwijderen. Raadpleeg hiervoor hulpdocumentatie van uw browser. Bij de meeste browsers is deze optie  te vinden onder de instellingen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) is belast met het toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De FG van de provincie Fryslân is bereikbaar via het Klant Contact Centrum van de provincie: telefoonnummer 058-292 59 25 of per e-mail: provincie@fryslan.frl.

Mocht u liever rechtstreeks uw vraag aan de FG stellen in plaats van via het KCC, dan kunt u dit bij hen aangegeven. De medewerkers zijn op de hoogte van de dan te volgen procedure.

U hebt de volgende rechten:

 1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 3. het laten corrigeren van fouten
 4. het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
 5. intrekken van toestemming
 6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.