Inwoners, bedankt!

De inwoners van drie gebieden in Fryslân – Noordwest, Midden en Zuidoost – hebben samen met drie bureaus keihard gewerkt aan hun ideeën over de toekomst van de bereikbaarheid van het platteland. En hier zijn hun resultaten!

We waren op zoek naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen voor het platteland. Inwoners gingen aan de slag in drie gebieden: Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben zij behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar? In iedere regio werkte een bureau samen met de inwoners. 

De provincie Fryslân heeft de rapporten van de bureaus in ontvangst genomen. We hebben wat tijd nodig om alle input goed door te nemen en te kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven dat volledig recht doet aan het harde werk van iedereen. Voor de zomer van 2019 komen we terug bij iedereen die meegedaan heeft. We houden contact!

Inwoners, bedankt voor jullie input!

Bureaus, bedankt voor jullie zorgvuldige begeleiding van de inwoners!

 

De drie gebieden:

Noordwest-Fryslân

De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, de N357 naar Stiens en de Waddenzee begrenzen het gebied. Harlingen is onderdeel van dit gebied. 

Kenmerkend voor deze regio is dat het gebied sterk op het zuiden gericht is en er verschillende schoollocaties zijn. Maar hoe kun je vanuit het gebied goed aansluiten op de hoofdstructuur (autowegen, spoor en bus) aan de rand van het gebied? En daarnaast, hoe kan de hoofdstructuur van de bus in het gebied beter?

Inwoners werden in dit gebied begeleid door Partoer.

Midden-Fryslân

De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het gebied. 

Kenmerkend is dat er een sterke hoofdstructuur in en om het gebied is: qua autowegen, spoor en bus. Het vraagstuk is vooral hoe inwoners in het tussengebied goed aansluiting kunnen vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren?

In Midden-Fryslân werden inwoners begeleid door Femke, Daan en Richard van DBZ.

Zuidoost-Fryslân

De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 begrenzen grofweg dit gebied. Anders gezegd: het gebied ligt ten zuiden van Drachten tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde, inclusief Drachten.

Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten speelt. En de twee sterke hoofdstructuren voor auto en bus in het gebied: de A7 en de N381 in combinatie met een groot achterland met diffuus netwerk voor auto en (kleinschalig) openbaar vervoer. Het vraagstuk ook hier is hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren? 

In Zuidoost Fryslân begeleidde bureau Sweco de inwoners.

Nieuws