Noordwest-Fryslân | BûtenGewoan Berikber

Noordwest-Fryslân

Ideeën uit Fryske mienskip

Even voorstellen. Wij zijn Partoer. Onderzoekers en consultants die geven om Fryslân. Samen met jou willen we zoveel mogelijk creatieve, innovatieve manieren bedenken om Noardwest Fryslân bereikbaar te houden. Want jij weet tenslotte als geen ander wat de regio nodig heeft! 

Wat gaan we doen?

We komen naar je toe! We praten met reizigers in de bussen en op de stations, gaan naar scholen, bezoeken ouderen en organiseren dorpssessies verspreid over de regio.

Denk je mee?

Wil je met ons meedenken? Dat kan tijdens deze dorpssessies in jouw regio. De sessies zijn van 20.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 

14 januari 2019: Harlingen, locatie: MFC Het Vierkant, Johan van Oldebarneveldstraat 2

15 januari 2019: Schingen, locatie: Dorpshuis Op Healwei, Slappeterpsterdyk 13

21 januari 2019: Wijnaldum, locatie: dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1

24 januari 2019: Minnertsga, locatie: MFA de Doarpsfinne, Fjildleane 14

28 januari 2019: Sint Annaparochie, locatie: MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2

31 januari 2019: Marssum, locatie: Dorpshuis Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12

Meld je aan!

Locatie

Toestemming

7 + 9 =

Reizigers geven mening over busvervoer

Partoer heeft de afgelopen weken gesprekken met reizigers gevoerd in bussen. Veel reizigers hebben hun mening gegeven. De informatie gebruiken we om een beeld te krijgen van de ervaringen van reizigers met het openbaar vervoer in Noardwest-Fryslân en welke...