Nieuws

Wat vinden reizigers van het OV in Noardwest-Fryslân?

Wat vinden reizigers van het OV in Noardwest-Fryslân?

Hoe reizen we in 2022 slimmer van A naar B in Noardwest-Fryslân? Dat is wat we onderzoeken binnen het project Bûtengewoan Berikber. Maar wat vinden de reizigers eigenlijk van het vervoer in Noardwest-Fryslân op dit moment? Bekijk de vlog!

Meld je aan voor de sessie bij jou in de buurt

Tijdens zes sessies, verspreid over heel Noardwest-Fryslân, gaan we met inwoners op zoek naar  creatieve en innovatieve manieren om het platteland bereikbaar te houden. Meld je aan en denk mee over de bereikbaarheid van jouw regio: www.butengewoanberikber.nl/noordwestfryslan. Jij weet tenslotte het beste wat Noardwest-Fryslân nodig heeft!

 • 14 januari in Harlingen
 • 15 januari in Schingen
 • 21 januari in Wijnaldum
 • 24 januari in Minnertsga
 • 28 januari in Sint Annaparochie
 • 31 januari in Marssum
In ruil voor 15 minuten van je tijd… € 1.000,00 voor je dorp verdienen?

In ruil voor 15 minuten van je tijd… € 1.000,00 voor je dorp verdienen?

Dat kan! Uit naam van de provincie gaan we voor het dorp waarvan de meeste inwoners (naar rato) de vragenlijst hebben ingevuld 
een waardebon overhandigen ter waarde van €1.000,00. 

De spelregels? Een paar:

 • De actieperiode loopt van 19 december 2018 tot 1 februari 2019;
 • De enquetes die tot nu toe zijn ingevuld tellen ook al mee;
 • Je dorpsgenoten enthousiast maken om aan deze actie mee te doen mag;
 • Onze hulp inschakelen om je dorpsgenoten enthousiast te maken….. dat mag ook;
 • Je dorpsgenoten voorafgaande aan de Nieuwjaars borrel, de vragenlijst op je tablet in laten vullen, dat mag;
 • Je dorpsgenoten zijn minimaal 12 jaar;
 • Alleen het aantal dorpsgenoten (individueel dus niet per adres) die onze vragenlijst voor minimaal 75% hebben ingevuld tellen we mee.

Het winnende dorp:

In de week van 4 februari zullen wij het winnende dorp bekend gaan maken en gaan benaderen zodat we een moment kunnen plannen om de waardebon te gaan overhandigen.

Er bestaan veel definities over ‘leefbaarheid’ en wij hebben de volgende gekozen: ‘Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en-of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken’. En dit is voor iedereen weer anders. Concreet betekent dit dat jullie acties/middelen kunnen bedenken om de leefbaarheid in je dorp te vergroten. We hebben een aantal voorbeelden onder elkaar gezet ter inspiratie:

Hieronder ter inspiratie een aantal voorbeelden waaraan deze waardebon besteed kan gaan worden:

 • walk of fame (stoeptegels met daarop de namen van belangrijke dorpsgenoten)
 • aankleding dorpsfeest
 • als startbedrag voor een investering in een mobiliteitsoplossing (bijvoorbeeld een deelauto, elektrische deelfietsen, etc.)
 • opknappen speeltuin
 • aanleg dorpsmoestuin
 • aankoop openbaar kunstwerk
 • sfeerverlichting
 • aanschaf themaborden 

Dus trommel al je dorpsgenoten bij elkaar en laat de ingevulde vragenlijsten maar komen! Wie weet komen we in februari wel naar jouw dorp om de waardebon te overhandigen.

Vul hier de enquete in!

Creatieve sessies op scholen over openbaar vervoer

Creatieve sessies op scholen over openbaar vervoer

Welke ideeën hebben Friese scholieren om het platteland in Noardwest-Fryslân bereikbaar te houden? De afgelopen weken vonden creatieve sessies plaats op middelbare scholen in Sint Annaparochie en Harlingen. Daarmee is het proces van start gegaan waarbij we ons samen met de mienskip richten op de toekomst van het openbaar vervoer in Noardwest-Fryslân. 

1500 leerlingen

Scholieren vormen een belangrijke gebruikersgroep van het openbaar vervoer. Niet alleen ten tijde van de periode op de middelbare school, maar ook zodra zij naar het vervolgonderwijs gaan. Daarom hebben wij middelbare scholieren bij dit project betrokken. In totaal hebben zo’n 1500 leerlingen meegedaan.  Zij mochten in de pauze en tijdens tussenuren zoveel mogelijk ideeën op post-its schrijven en deze op posters plakken. Vervolgens mochten leerlingen stemmen op het beste idee.

Sessies in dorpen

,,We willen alle leerlingen bedanken voor hun deelname’’, aldus Alies Hoitsma van Partoer. ,,De jeugdige, vrije, creatieve blik van de scholieren heeft veel mooie, innovatieve ideeën opgeleverd.’’ Naast de scholensessies organiseren we de komende maanden nog sessies voor ouderen en sessies in verschillende dorpen.

Meer informatie of aanmelden voor de sessies in dorpen? Zie: https://www.butengewoanberikber.nl/noordwestfryslan/

Bijeenkomsten in Winsum, Mantgum en Terherne komen te vervallen, maar niet getreurd..

Goeie ynwenners fan Midden-Fryslân, 

We hebben de keuze gemaakt om de bijeenkomsten van 13 december in Winsum, 17 december in Mantgum en 18 december in Terherne niet door te laten gaan. We denken dat het persoonlijker kan en vanaf januari 2019 komen we naar jullie toe! In de kroeg, op het schoolplein en zelfs bij u thuis.

Wilt u nu al graag geïnformeerd worden en/of uw ideeën delen? Dat kan natuurlijk ook. Mail dan naar Femke (hallo@dbz.frl), zodat ze een persoonlijke afspraak met u kan maken om uw ideeën met ons te delen.

Tot snel!

Reizigers geven mening over busvervoer

Reizigers geven mening over busvervoer

Partoer heeft de afgelopen weken gesprekken met reizigers gevoerd in bussen. Veel reizigers hebben hun mening gegeven. De informatie gebruiken we om een beeld te krijgen van de ervaringen van reizigers met het openbaar vervoer in Noardwest-Fryslân en welke busverbindingen volgens hen een essentiële basis zijn in de regio.

Om zoveel mogelijk verschillende reizigers te spreken hebben we alle buslijnen in de regio betrokken in het onderzoek en hebben we de gesprekken verdeeld over verschillende dagen en tijdstippen. De onderzoekers hebben van de busritten en gesprekken ook vlogs gemaakt. De bijbehorende video volgt over een paar weken.

Hierna is het tijd om een stap verder te gaan. We gaan met de inwoners van Noardwest-Fryslân aan de slag om creatieve, innovatieve manieren te bedenken om het platteland bereikbaar te houden. Hiervoor organiseren we sessies op middelbare scholen in de regio, met ouderen en in verschillende dorpen. Wil jij ook meedenken? Meld je dan alvast aan via het formulier.  Zodra de data en locaties van de sessies bekend zijn zal Partoer inwoners via verschillende kanalen uitnodigen.

 

Oudere nieuwsberichten