Afgelopen week hebben er drie bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van BûtenGewoan Berikber. Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de invoering van de zogenoemde spitslijnen per december 2020. Tijdens deze avonden zijn er creatieve en uiteenlopende ideeën opgehaald om de dorpen in Midden-Fryslân bereikbaar te houden tijdens de daluren. Bedankt voor uw inbreng! Deze ideeën worden nu in kaart gebracht en afgewogen.

Heeft u een goed alternatief voor vervoer tijdens de daluren, maar kon u afgelopen week niet aanwezig zijn? Stuur uw idee dan naar f.dejong@fryslan.frl.

Het vervolg van BûtenGewoan Berikber kunt u volgen via de Facebookpagina van BûtenGewoan Berikber of via deze website!