In verband met de coronacrisis en de 40 procent-regel die gold in het openbaar vervoer hebben wij het voorstel voor een pilot, gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek, voorlopig moeten uitstellen. Vanwege de onzekerheid die corona met zich mee brengt is het niet haalbaar om de pilot in december te starten.

Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld en kijken we hoe we het experiment een vervolg kunnen geven. We onderzoeken de mogelijkheid om per juni 2021 een experiment te starten. Zodra wij hier meer over kunnen vertellen laten we dat weten.

Houd deze pagina daarom in de gaten!