In het project BûtenGewoan Berikber dachten inwoners van Fryslân na over vervoer op het platteland en de bereikbaarheid van hun dorp. Drie bureaus faciliteerden de inwoners met het zoeken naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen. Waar hebben zij behoefte aan? Wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?

Provincie Fryslân nam de rapporten in 2019 in ontvangst. Op 2 juli 2019 werd het adviesrapport vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

Lees het rapport ‘Advies voor een BûtenGewoan Berikber Fryslân’ hier >

Meer informatie over het traject in 2019 kunt u terugvinden op deze website.