Vanaf december 2020 veranderen de buslijnen 35 (tussen Franeker, Winsum en Sneek), 93 (tussen Sneek en Leeuwarden) en 94 (tussen Reduzum en Sneek) in zogenoemde spitslijnen. Dit betekent dat deze bussen in de spitsuren blijven rijden, maar in de daluren komen te vervallen. In Midden-Fryslân gaan we samen met inwoners op zoek naar een passend alternatief voor vervoer tijdens de daluren. Dit doen we door middel van bewonersavonden.

De volgende bewonersavonden zijn gepland (van 19:15-21:30):

  • Dinsdag 25 februari in Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 in Raerd
  • Woensdag 26 februari in Dorpshuis De Tysker, Skuorrehôfwei 2a in Easterwierrum
  • Donderdag 27 februari in MFC De Jister, It Hynstewaed 15 in Easterlittens

U bent van harte welkom om mee te denken op een van deze avonden.

Tot dan!