Nieuws

Mogen wij u iets vragen?

Mogen wij u iets vragen?

Enige tijd geleden heeft u waarschijnlijk onze BûtenGewoan Berikbare enquête ingevuld, en inmiddels hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. De tijd is aangebroken om deze ook met u te delen…


Ons onderzoek in het gebied is afgerond. Wij hebben de uitkomsten ervan gecombineerd met een flinke portie deskresearch. Het resultaat hiervan is het PDF-bestand dat u hieronder kan downloaden , waarin we u graag in deze uitkomsten willen meenemen.


Een paar opvallende zaken willen we nu alvast met u delen:

  • De vraag ‘Hoe kunnen we het vervoer op het platteland verbeteren’ leeft niet erg in Midden-Fryslân
  • Midden-Fryslân is erg zelfredzaam
  • De overgrote meerderheid in Midden-Fryslân ervaart geen problemen om van A naar B te komen
  • Midden-Fryslân is van mening dat een auto op het platteland onmisbaar is


Bovenstaande zaken hebben wij zeer serieus genomen tijdens het naast elkaar leggen van alle uitkomsten om te komen tot oplossingen/experimenten. We hebben heel bewust gekozen voor experimenten welke gaan over proberen & ervaren en welke nu al realistisch en haalbaar zijn.


Het PDF-bestand bestaat (onder andere) uit de volgende onderdelen:

  1. De uitkomsten van ons onderzoek
  2. De Bouwstenen voor experimenten 
  3. Onze voorstellen voor experimenten in Midden-Fryslân

Omdat BûtenGewoan Berikber een project mét en vóór de inwoners is, willen wij graag uw mening op ons voorstel weten. Pas wanneer wij uw feedback hebben verwerkt zullen wij het aangepaste advies aan de Provinsje Fryslân overhandigen.


Dit advies wordt het advies van Midden-Fryslân, wanneer ook u:

  1. Zich verdiept in het ingesloten PDF bestand met daarin de eerste opzet van ons advies. 
  2. De online enquête naar aanleiding van dit advies invult (u vindt de link naar de vragenlijst als afsluiting van het PDF-bestand.)

Veel kijk -en leesplezier en alvast bedankt voor uw tijd en moeite!


PS: Voor een optimale vertoning van de PDF én een werkende link naar de enquete: download het bestand eerst naar het apparaat (computer, tablet, smartphone), alvorens deze te openen

En de winnaar van de €1000 is geworden …….

En de winnaar van de €1000 is geworden …….

En de winnaar van de €1000 dat geïnvesteerd kan worden in de leefbaarheid van het dorp, is geworden ………

*tromgeroffel* 🥁

FRIENS!🎉🎈

Binnenkort horen jullie meer over hoe we de cheque feestelijk aan jullie komen uitreiken!

Betekent dit voor de andere dorpen dat ze moeten stoppen met invullen? Zeker niet! We geven namelijk nog €500 euro weg aan het dorp dat op nummer 2 eindigt!

T/m 8 februari kunnen jullie de enquete invullen: www.research.net/r/butengewoanberikber

Welk dorp heeft €1000 gewonnen?

Welk dorp heeft €1000 gewonnen?

Wie o wie gaat er met de €1000 van door? We gaan nu alle enquêtes tellen en laten maandag weten welk dorp als eerste is geëindigd!

Maar omdat we zien dat er de laatste dagen veel dorpen met de vragenlijst aan de slag zijn gegaan, willen we dit belonen door naast de hoofdprijs van €1000 ook een prijs van €500 uit te reiken. Deze actie loopt t/m 8 februari 2019.

Trommel dus nog één keer al je dorpsgenoten op, vul de enquete in, en maak kans op €500 voor je dorp!

www.research.net/r/butengewoanberikber

Oudere nieuwsberichten