Nieuws

Bewonersbijeenkomsten op 25, 26 en 27 februari

Bewonersbijeenkomsten op 25, 26 en 27 februari

Vanaf december 2020 veranderen de buslijnen 35 (tussen Franeker, Winsum en Sneek), 93 (tussen Sneek en Leeuwarden) en 94 (tussen Reduzum en Sneek) in zogenoemde spitslijnen. Dit betekent dat deze bussen in de spitsuren blijven rijden, maar in de daluren komen te...

Eindadvies 2019

Eindadvies 2019

In het project BûtenGewoan Berikber dachten inwoners van Fryslân na over vervoer op het platteland en de bereikbaarheid van hun dorp. Drie bureaus faciliteerden de inwoners met het zoeken naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen. Waar hebben zij...

Mogen wij u iets vragen?

Mogen wij u iets vragen?

Enige tijd geleden heeft u waarschijnlijk onze BûtenGewoan Berikbare enquête ingevuld, en inmiddels hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. De tijd is aangebroken om deze ook met u te delen... Ons onderzoek in het gebied is afgerond. Wij hebben de uitkomsten...

Oudere nieuwsberichten