Goeie, inwoner van Midden Fryslân. Wij willen heel graag weten wat u van ons BûtenGewoan Berikbare voorstel vindt...

Bekijk de PDF en deel uw mening

Een onderzoek door en voor Midden-Fryslân

Enige tijd geleden heeft ook u wellicht onze BûtenGewoan Berikbare enquete ingevuld, en inmiddels hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. De tijd is aangebroken om deze ook met u te delen…
Ons onderzoek in het gebied is afgerond. Wij hebben de uitkomsten ervan gecombineerd met een flinke portie deskresearch. 
Het resultaat hiervan is het PDF-bestand dat u hieronder kan downloaden, waarin we u graag in deze uitkomsten willen meenemen

En daarna? Dan zijn we vooral benieuwd naar uw mening op het voorstel. Want uw feedback maakt het tot een voorstel van Midden-Fryslân zélf!

Dus, bekijk de PDF en laat ons voor 13 maart weten wat u ervan vindt. 
Veel kijk- en leesplezier.

Femke, Richard & Daan

Dit kunt u verwachten: 

Ontdek de belangrijkste zaken die u - inwoner van het gebied - aan ons meegaf

Dit zijn de vier belangrijkste zaken die u aan ons meegaf:

– De vraag ‘Hoe kunnen we het vervoer op het platteland verbeteren’ leeft niet erg in Midden-Fryslân
– Midden-Fryslân is erg zelfredzaam
– De overgrote meerderheid in Midden-Fryslân ervaart geen problemen om van A naar B te komen

– Midden-Fryslân is van mening dat een auto op het platteland onmisbaar is

Bovenstaande zaken hebben wij zeer serieus genomen tijdens het naast elkaar leggen van alle uitkomsten om te komen tot oplossingen/experimenten.

We hebben heel bewust gekozen voor experimenten welke gaan over proberen & ervaren en welke nu al realistisch en haalbaar zijn.

Uitkomsten, Bouwstenen en Experimenten? Die leggen we even aan u uit!

Wij hebben de uitkomsten uit de gesprekken en enquêtes samengevoegd. Samen met het deskresearch – wat we daarnaast hebben gedaan – vormt dit onderzoek de basis voor de conclusies die we daaraan verbinden. Deze conclusies hebben we daarna verwerkt in zogenaamde bouwstenen voor mobiliteitsoplossingen. 

Deze bouwstenen vormen de basis voor experimenten die op de juiste manier bijdragen aan de bereikbaarheid van het gebied. Ons advies aan de provincie zal bestaan uit voorstellen voor experimenten die volgens ons de toekomstige leefbaarheid van Midden-Fryslân kunnen waarborgen. 

Zo komt ons advies aan de Provinsje tot stand

We zijn benieuwd of wij uw input hebben verwerkt tot antwoorden waarin u zich kunt herkennen. De eerste ideeën leggen we in het PDF-bestand aan u voor, zodat u hierop uw feedback kunt geven. Die zal daarna de basis vormen voor de verdere uitwerking van ons advies aan de Provinsje Fryslân.

 

In 3 stappen naar het mobiliteits advies van Midden-Fryslân

01 Geef uw feedback
voor 
13 maart

Ons onderzoek in het gebied en een portie deskresearch hebben wij verwerkt tot een voorstel. We zijn benieuwd naar uw mening!

02 Wij gaan aan de slag met uw opmerkingen

Uw feedback vormt straks de basis voor de wijzigingen die we in ons voorstel gaan doorvoeren.

  Deel uw mening voor 13 maart aanstaande.

  03 Het advies van Midden-Fryslân aan de Provinsje

  Het gewijzigde voorstel vormt ons advies naar de Provinsje. 

  984 ingevulde enquêtes…

   Meer dan 4.000 afgelegde kilometers, met de auto, fiets én te voet. 70 dorpen zijn meerdere keren bezocht. Meer dan 800 (van de in totaal 30.884) inwoners hebben we persoonlijk gesproken. 66 dorpen vulden in meer of mindere mate de enquête in. Van 4 dorpen hoorden we (nog) niets. 

  Zomaar een paar feitjes uit het onderzoek. Wilt u ze allemáál ontdekken? 

  Bekijk de activiteiten in het werkgebied van  Midden-Fryslân!

  Ontdek in welk gebied we actief zijn, en wat er allemaal staat te gebeuren. Volg ons op de voet. Zelf een suggestie om iets toe te voegen? Laat het ons weten. 

  Doe mee en breng de ideeën met ons naar de praktijk

  Laat uw gegevens achter zodat we straks samen aan de slag kunnen gaan.

  Toestemming

  5 + 8 =

  Vragen of opmerkingen? Neem direct contact op met Femke, Richard & Daan