Vervoer op afroep stopt op de Bildtdijken vanaf december 2019 voor de deur. Dat is één van de resultaten van het project BûtenGewoan Berikber. In Midden-Fryslân gaan we verder in gesprek met inwoners om samen met hen vorm te geven aan maatwerkvervoer dat aansluit bij de hoofdstructuur van het openbaar vervoer. We hebben veel geleerd van de gesprekken met de inwoners. Om samen met hen tot oplossingen voor goed maatwerkvervoer te komen zijn samenwerken, concreet zijn en flexibiliteit van belang.

Ga naar het volledige advies

Vervoer op afroep stopt op de Bildtdijken vanaf december 2019 voor de deur. Dat is één van de resultaten van het project BûtenGewoan Berikber. In Midden-Fryslân gaan we verder in gesprek met inwoners om samen met hen vorm te geven aan maatwerkvervoer dat aansluit bij de hoofdstructuur van het openbaar vervoer. We hebben veel geleerd van de gesprekken met de inwoners. Om samen met hen tot oplossingen voor goed maatwerkvervoer te komen zijn samenwerken, concreet zijn en flexibiliteit van belang.

In het project BûtenGewoan Berikber dachten inwoners van Fryslân na over vervoer op het platteland en de bereikbaarheid van hun dorp. Drie bureaus faciliteerden de inwoners met het zoeken naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen. Waar hebben zij behoefte aan? Wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?

Provincie Fryslân nam de rapporten van de bureaus eind maart in ontvangst. We hebben wat tijd nodig gehad om alle input door te nemen. We zijn met meerdere inwoners over de resultaten in gesprek gegaan. Samen met hen hebben we gekeken hoe we een vervolg aan het project kunnen geven dat volledig recht doet aan het harde werk van iedereen. Dat heeft geleid tot het rapport: Advies voor een BûtenGewoan Berikber Fryslân. Dit rapport is op 2 juli 2019 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

Inwoners, bedankt voor jullie input! We houden contact!

De drie gebieden:

Noordwest-Fryslân

De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, de N357 naar Stiens en de Waddenzee begrenzen het gebied. Harlingen is onderdeel van dit gebied. 

Kenmerkend voor deze regio is dat het gebied sterk op het zuiden gericht is en er verschillende schoollocaties zijn. Maar hoe kun je vanuit het gebied goed aansluiten op de hoofdstructuur (autowegen, spoor en bus) aan de rand van het gebied? En daarnaast, hoe kan de hoofdstructuur van de bus in het gebied beter?

Inwoners werden in dit gebied begeleid door Partoer.

Midden-Fryslân

De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het gebied. 

Kenmerkend is dat er een sterke hoofdstructuur in en om het gebied is: qua autowegen, spoor en bus. Het vraagstuk is vooral hoe inwoners in het tussengebied goed aansluiting kunnen vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren?

In Midden-Fryslân werden inwoners begeleid door Femke, Daan en Richard van DBZ.

Zuidoost-Fryslân

De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 begrenzen grofweg dit gebied. Anders gezegd: het gebied ligt ten zuiden van Drachten tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde, inclusief Drachten.

Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten speelt. En de twee sterke hoofdstructuren voor auto en bus in het gebied: de A7 en de N381 in combinatie met een groot achterland met diffuus netwerk voor auto en (kleinschalig) openbaar vervoer. Het vraagstuk ook hier is hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren? 

In Zuidoost Fryslân begeleidde bureau Sweco de inwoners.

Nieuws 2019