Voor BûtenGewoan Berikber werken we in Midden-Fryslân met echte rayonhoofden; Ambassadeurs die het gebied op hun duimpje kennen en ons helpen in contact te komen met zoveel mogelijk inwoners die willen meedenken én doen. Omdat ‘onze’ Evert zich betrokken voelt bij de leefbaarheid van het platteland heeft deze fietsfanaat afgelopen week meer dan 125 km weggetrapt om posters en flyers te bezorgen in 11 dorpen. Zo zag Evert Burgwerd, Winsum, Spannum, Arum, Nijland, Hartwerd, Hichtum, Schettens, Waaksens, Lollum én Pingjum weer eens vanaf een heel andere kant. Dankjewel Evert!