Drie bureaus werken in opdracht van de provincie Fryslân aan BûtenGewoan Berikber.

Noordwest-Fryslân:

 

Midden-Fryslân:

 

Zuidoost-Fryslân:

 

Voor vragen over de deelgebieden, kunt u contact opnemen met het bureau dat in dat gebied aan de slag is. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân, via het KCC, (058) 292 59 25.