Voor meer informatie over BûtenGewoan Berikber kunt u contact opnemen met de Provincie Fryslân, via het KCC, (058) 29 2 59 25, of via email

 

Heeft u vragen over de inhoud van de rapporten van de Mienskip in de drie deelgebieden? Dan kunt u contact opnemen met het bureau in de betreffende regio: 

 

Noordwest-Fryslân:

 

Midden-Fryslân:

 

Zuidoost-Fryslân: