Voor meer informatie over BûtenGewoan Berikber kunt u contact opnemen met de Provincie Fryslân, via het KCC, (058) 292 59 25, of via email

Provinsje Fryslân

Postbus 20120 

8900 HM Leeuwarden

(058) 292 59 25