Enige tijd geleden heeft u waarschijnlijk onze BûtenGewoan Berikbare enquête ingevuld, en inmiddels hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. De tijd is aangebroken om deze ook met u te delen…


Ons onderzoek in het gebied is afgerond. Wij hebben de uitkomsten ervan gecombineerd met een flinke portie deskresearch. Het resultaat hiervan is het PDF-bestand dat u hieronder kan downloaden , waarin we u graag in deze uitkomsten willen meenemen.


Een paar opvallende zaken willen we nu alvast met u delen:

  • De vraag ‘Hoe kunnen we het vervoer op het platteland verbeteren’ leeft niet erg in Midden-Fryslân
  • Midden-Fryslân is erg zelfredzaam
  • De overgrote meerderheid in Midden-Fryslân ervaart geen problemen om van A naar B te komen
  • Midden-Fryslân is van mening dat een auto op het platteland onmisbaar is


Bovenstaande zaken hebben wij zeer serieus genomen tijdens het naast elkaar leggen van alle uitkomsten om te komen tot oplossingen/experimenten. We hebben heel bewust gekozen voor experimenten welke gaan over proberen & ervaren en welke nu al realistisch en haalbaar zijn.


Het PDF-bestand bestaat (onder andere) uit de volgende onderdelen:

  1. De uitkomsten van ons onderzoek
  2. De Bouwstenen voor experimenten 
  3. Onze voorstellen voor experimenten in Midden-Fryslân

Omdat BûtenGewoan Berikber een project mét en vóór de inwoners is, willen wij graag uw mening op ons voorstel weten. Pas wanneer wij uw feedback hebben verwerkt zullen wij het aangepaste advies aan de Provinsje Fryslân overhandigen.


Dit advies wordt het advies van Midden-Fryslân, wanneer ook u:

  1. Zich verdiept in het ingesloten PDF bestand met daarin de eerste opzet van ons advies. 
  2. De online enquête naar aanleiding van dit advies invult (u vindt de link naar de vragenlijst als afsluiting van het PDF-bestand.)

Veel kijk -en leesplezier en alvast bedankt voor uw tijd en moeite!


PS: Voor een optimale vertoning van de PDF én een werkende link naar de enquete: download het bestand eerst naar het apparaat (computer, tablet, smartphone), alvorens deze te openen