Dat kan! Uit naam van de provincie gaan we voor het dorp waarvan de meeste inwoners (naar rato) de vragenlijst hebben ingevuld 
een waardebon overhandigen ter waarde van €1.000,00. 

De spelregels? Een paar:

 • De actieperiode loopt van 19 december 2018 tot 1 februari 2019;
 • De enquetes die tot nu toe zijn ingevuld tellen ook al mee;
 • Je dorpsgenoten enthousiast maken om aan deze actie mee te doen mag;
 • Onze hulp inschakelen om je dorpsgenoten enthousiast te maken….. dat mag ook;
 • Je dorpsgenoten voorafgaande aan de Nieuwjaars borrel, de vragenlijst op je tablet in laten vullen, dat mag;
 • Je dorpsgenoten zijn minimaal 12 jaar;
 • Alleen het aantal dorpsgenoten (individueel dus niet per adres) die onze vragenlijst voor minimaal 75% hebben ingevuld tellen we mee.

Het winnende dorp:

In de week van 4 februari zullen wij het winnende dorp bekend gaan maken en gaan benaderen zodat we een moment kunnen plannen om de waardebon te gaan overhandigen.

Er bestaan veel definities over ‘leefbaarheid’ en wij hebben de volgende gekozen: ‘Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en-of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken’. En dit is voor iedereen weer anders. Concreet betekent dit dat jullie acties/middelen kunnen bedenken om de leefbaarheid in je dorp te vergroten. We hebben een aantal voorbeelden onder elkaar gezet ter inspiratie:

Hieronder ter inspiratie een aantal voorbeelden waaraan deze waardebon besteed kan gaan worden:

 • walk of fame (stoeptegels met daarop de namen van belangrijke dorpsgenoten)
 • aankleding dorpsfeest
 • als startbedrag voor een investering in een mobiliteitsoplossing (bijvoorbeeld een deelauto, elektrische deelfietsen, etc.)
 • opknappen speeltuin
 • aanleg dorpsmoestuin
 • aankoop openbaar kunstwerk
 • sfeerverlichting
 • aanschaf themaborden 

Dus trommel al je dorpsgenoten bij elkaar en laat de ingevulde vragenlijsten maar komen! Wie weet komen we in februari wel naar jouw dorp om de waardebon te overhandigen.

Vul hier de enquete in!