Vervoer op afroep stopt op de Bildtdijken vanaf december 2019 voor de deur. Dat is één van de resultaten van het project BûtenGewoan Berikber. In Midden-Fryslân gaan we verder in gesprek met inwoners om samen met hen vorm te geven aan maatwerkvervoer dat aansluit bij de hoofdstructuur van het openbaar vervoer. We hebben veel geleerd van de gesprekken met de inwoners. Om samen met hen tot oplossingen voor goed maatwerkvervoer te komen zijn samenwerken, concreet zijn en flexibiliteit van belang.

Lees het rapport ‘Advies voor een BûtenGewoan Berikber Fryslân’ hier >

In het project BûtenGewoan Berikber dachten inwoners van Fryslân na over vervoer op het platteland en de bereikbaarheid van hun dorp. Drie bureaus faciliteerden de inwoners met het zoeken naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen. Waar hebben zij behoefte aan? Wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?

Provincie Fryslân nam de rapporten van de bureaus eind maart in ontvangst. We hebben wat tijd nodig gehad om alle input door te nemen. We zijn met meerdere inwoners over de resultaten in gesprek gegaan. Samen met hen hebben we gekeken hoe we een vervolg aan het project kunnen geven dat volledig recht doet aan het harde werk van iedereen. Dat heeft geleid tot het rapport: Advies voor een BûtenGewoan Berikber Fryslân. Dit rapport is op 2 juli 2019 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

Inwoners, bedankt voor jullie input! We houden contact!