Oeeeh, de laatste dag is aangebroken…… 
Friens staat nu nog bovenaan, maar Wjelsryp is alweer een plek gestegen en uit de andere dorpen komt ook nog heel veel binnen!

Wil jij winnen met je dorp? Dan kun je nog tot 12 uur vannacht de enquete invullen! www.research.net/r/butengewoanberikber

Dussssss…. net stinne mar winne!🎉

Top 5:
1. Friens
2. Spannum
3. Wjelsryp
4. Blessum
5. Húns