Welke ideeën hebben Friese scholieren om het platteland in Noardwest-Fryslân bereikbaar te houden? De afgelopen weken vonden creatieve sessies plaats op middelbare scholen in Sint Annaparochie en Harlingen. Daarmee is het proces van start gegaan waarbij we ons samen met de mienskip richten op de toekomst van het openbaar vervoer in Noardwest-Fryslân. 

1500 leerlingen

Scholieren vormen een belangrijke gebruikersgroep van het openbaar vervoer. Niet alleen ten tijde van de periode op de middelbare school, maar ook zodra zij naar het vervolgonderwijs gaan. Daarom hebben wij middelbare scholieren bij dit project betrokken. In totaal hebben zo’n 1500 leerlingen meegedaan.  Zij mochten in de pauze en tijdens tussenuren zoveel mogelijk ideeën op post-its schrijven en deze op posters plakken. Vervolgens mochten leerlingen stemmen op het beste idee.

Sessies in dorpen

,,We willen alle leerlingen bedanken voor hun deelname’’, aldus Alies Hoitsma van Partoer. ,,De jeugdige, vrije, creatieve blik van de scholieren heeft veel mooie, innovatieve ideeën opgeleverd.’’ Naast de scholensessies organiseren we de komende maanden nog sessies voor ouderen en sessies in verschillende dorpen.

Meer informatie of aanmelden voor de sessies in dorpen? Zie: https://www.butengewoanberikber.nl/noordwestfryslan/