Inwoners van onze provincie kunnen vanaf vandaag, maandag 24 september, aan de slag met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van eigen dorp of stad. Gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân gaf in Jellum het startsein voor het nieuwe project Bûtengewoan Berikber. Buslijnen doen het steeds minder goed en zijn daarom niet toekomstbestendig. Om het platteland leefbaar te houden onderzoeken we hoe met het beschikbare budget meer kunnen doen. De mienskip zelf heeft als geen ander kennis en kunde van de eigen omgeving. Daarom willen we graag van hen horen hoe de bereikbaarheid beter kan. Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen. Dat doen we in Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben mensen behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar? Drie deskundige bureaus helpen inwoners bij het denk- en uitwerkproces om te komen tot een totaaloplossing voor het gebied.

Testen

Nadat de inwoners ze hebben aangedragen is er tijd om een aantal ideeën in de praktijk te testen. Bij succes worden die meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer, dat in december 2022 ingaat. Mensen die graag mee willen denken kunnen zich aanmelden via www.butengewoanberikber.frl. Een van de drie bureaus neemt dan contact op.