BûtenGewoan Berikber

Wilt u graag meedenken over hoe we het vervoer op het platteland kunnen verbeteren? Graag! We zijn benieuwd naar uw ideeën! In drie gebieden in Fryslân kunnen inwoners meedenken over hoe we in 2022 slimmer van A naar B kunnen reizen. Kijk op de pagina van uw regio voor meer informatie. 

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.

We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen voor het platteland. Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden: Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben zij behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?

 

We werken in drie gebieden: 

Noordwest-Fryslân

De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, de N357 naar Stiens en de Waddenzee begrenzen het gebied. Harlingen is onderdeel van dit gebied. 

Kenmerkend voor deze regio is dat het gebied sterk op het zuiden gericht is en er verschillende schoollocaties zijn. Maar hoe kun je vanuit het gebied goed aansluiten op de hoofdstructuur (autowegen, spoor en bus) aan de rand van het gebied? En daarnaast, hoe kan de hoofdstructuur van de bus in het gebied beter?

Inwoners worden in dit gebied begeleid door Partoer.

Midden-Fryslân

 De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het gebied. 

Kenmerkend is dat er een sterke hoofdstructuur in en om het gebied is: qua autowegen, spoor en bus. Het vraagstuk is vooral hoe inwoners in het tussengebied goed aansluiting kunnen vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren?

In Midden-Fryslân worden inwoners begeleid door Femke, Daan en Richard van DBZ.

Zuidoost-Fryslân

De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 begrenzen grofweg dit gebied. Anders gezegd: het gebied ligt ten zuiden van Drachten tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde, inclusief Drachten.

Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten speelt. En de twee sterke hoofdstructuren voor auto en bus in het gebied: de A7 en de N381 in combinatie met een groot achterland met diffuus netwerk voor auto en (kleinschalig) openbaar vervoer. Het vraagstuk ook hier is hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren? 

In Zuidoost Fryslân begeleidt bureau Sweco de inwoners.

Nieuws

Mogen wij u iets vragen?

Enige tijd geleden heeft u waarschijnlijk onze BûtenGewoan Berikbare enquête ingevuld, en inmiddels hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. De tijd is aangebroken om deze ook met u te delen... Ons onderzoek in het gebied is afgerond. Wij hebben de uitkomsten...

Lees meer